PUHETERAPIA

Mitä puheterapia on?

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jota toteuttaa puheterapeutiksi yliopistosta logopedian koulutusohjelmasta filosofian maisteriksi valmistunut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö. 

Lasten puheterapiassa puheterapeutin työkuvaan kuuluu lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen, vuorovaikutukseen ja kontaktiin tulon vahvistaminen sekä esimerkiksi syömisvaikeuksien tai puheen sujuvuuden häiriöiden, kuten änkytyksen kuntouttaminen. Puheterapiatutkimuksiin ohjaudutaan ensin tyypillisesti lastenneuvolan lähetteellä omassa kunnassa. Tarvittaessa puheterapeutti ohjaa jatkotutkimuksiin erikoissairaanhoitoon, jossa voidaan laatia moniammatillisessa työryhmässä kuntoutussuunnitelma.

Kuntoutus voi tapahtua Kelan rahoittamana, mikäli henkilö täyttää vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kriteerit. Kela tekee sopimuksen yksityisen palveluntuottajan kanssa puheterapiakuntoutuksen toteuttamiseksi. Palveluntuottaja toteuttaa kuntoutusta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelukuvauksen mukaisesti.

Katso tarkemmin: Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Lisätietoa etuuskohtaisista palvelunumeroista ja lisätietoa Kelan palvelupisteistä.