Puheterapeutti Suvi Huhtanen

Minä puheterapeuttina

Toteutan puheterapiakuntoutusta asiakkaan arkiympäristössä: kotona, päiväkodissa tai koulussa. Minulla ei ole toimitiloja. Olen Kelan palveluntuottaja eteläisen vakuutuspiirin alueella ja tällä hetkellä asiakkaani ovat Nurmijärvellä ja Hyvinkäällä. Puheterapiakuntoutusta teen suomenkielellä. 

Kouluttaudun aktiivisesti työn ohessa sekä käyn työnohjauksessa. Puheterapeuttina työskentelen mielelläni tiiviisti lapsen, perheen sekä arkiympäristön henkilöiden kanssa yhteistyötä tehden. Olen kiinnostunut mm. puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen (AAC-keinot) käytöstä arjen tilanteissa. Työkokemukseni ja täydennyskouluttautumisen myötä minulla on erityisosaamista tilannekohtaisen puhumattomuuden hoidosta (selektiivinen mutismi, valikoiva puhumattomuus).

Tärkeimmät lisäkoulutukset:

09/2022-10/2023 Voimavarakeskeisen perhe- ja verkostotyön koulutus puheterapeuteille (30 op)

10/2023 PRT-menetelmän (Pivotal Response Treatment) koulutus
02/2022 Lapsen mentalisaatiokehityksen tukeminen kuntoutuksessa
09/2021 Mentalisaatio kuntouttajan mielessä
02/2021 Neuropsykiatriset häiriöt kuntoutuksen kohteena ja haasteena
05/2020 Kipinäkeskus: Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
09/2018 Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa
02/2018 Working with Selective Mutism: Foundation course & Intermediate course (Maggie Johnson)
01/2018 Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla, workshop
09/2017 Puheterapeuttien koulutus kielen pragmatiikasta
10/2017 Lasten suunalueen sensomotoriset pulmat ja niiden kuntoutus
12/2016 – 10/2018 OPT 1 & 2 , sekä Apraksia videokoulutus (TalkTools)